Právní informace

 

Provozovatel webových stránek
Inter–Informatics, spol. s r.o. 
IČ:  49685449 
DIČ:  CZ49685449 
Zapsaná v obch. rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 23461
Datum zápisu: 22.3.1994 

Ředitel
Jiří Poláček

Sídlo
Kolčavka 75/3
190 00 Praha 9
Česká republika
Tel.:  +420 266 799 411
Fax:  +420 266 799 412

 

Bankovní spojení

UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
Adresa: Branch Praha Želetavská 1525/1, 140 92  Praha 4 - Michle
SWIFT Code: BACXCZPP

č.ú.: 2109723754/2700
IBAN: CZ51 2700 0000 0021 0972 3754 (CZK, BU)

č.ú.: 2109723770/2700
IBAN: CZ07 2700 0000 0021 0972 3770 (USD, BU)

č.ú.: 2109723762/2700
IBAN: CZ29 2700 0000 0021 0972 3762 (EUR, BU)

Komerční Banka, a.s. KB, Podvinný mlýn 2, Praha 8
č.ú.: 106500-011/0100
SWIFT Code: KOMBCZPP (CZK)

 

Obsah webu

Informace obsažené na této webové stránce slouží pouze pro obecnou informovanost. Tyto informace jsou poskytovány prostřednictvím Inter-Informatics, spol. s r.o.. Snažíme se udržovat informace aktuální a správné, ale nedáváme záruky jakéhokoliv druhu, výslovné nebo předpokládané, o úplnost, přesnost, spolehlivost, vhodnost nebo dostupnost s ohledem na webové stránky nebo informací, produkty, služby, nebo související grafiky obsažené na internetových stránkách pro jakýkoli účel. Jakékoliv spoléhání umístit na takové informace, je proto přísně na vlastní nebezpečí.

Vyhrazujeme si právo provádět změny textů, popisů a fotografií kdykoliv bez předchozího upozornění. Informace zde uvedené jsou poskytovány „tak, jak jsou“ a podléhají změnám bez předchozího upozornění.

V žádném případě nebudeme odpovědni za jakoukoliv ztrátu nebo poškození, a to bez omezení, nepřímé, následné ztráty nebo škody, nebo jakékoli ztráty nebo poškození vyplývající ze ztráty dat nebo zisku plynoucího z anebo v souvislosti s používání této webové stránky.

Prostřednictvím této webové stránky můžete být odkázáni na jiné internetové stránky, které nejsou pod kontrolou Inter-Informatics, spol. s r.o. Nemáme žádnou kontrolu nad povahou, obsahem a dostupnosti těchto stránek. Zahrnutí jakýchkoliv odkazů nemusí nutně znamenat doporučení ani schválení názorů vyjádřené na těchto stránkách.

Je vynaloženo veškeré úsilí, aby webové stránky byly vždy funkční. Nicméně, Inter-Informatics, spol. s r.o. nenese žádnou zodpovědnost za to, že jsou webové stránky dočasně nedostupné z důvodu technických problémů, které jsou mimo naši kontrolu.

Copyright

Inter-Informatics je obchodní značka společnosti Inter-Informatics, spol. s.r.o. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.

Copyright © Inter-Informatics, spol. s r.o. 2015. Všechna práva vyhrazena. Žádná část těchto webových stránek nesmí být reprodukována bez výslovného souhlasu Inter-Informatics, spol. s r.o.