Právní informace

 

Provozovatel webových stránek
TC INTER-INFORMATICS a.s.
IČ:  27070115
DIČ:  CZ27070115 
Zapsaná v obch. rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8494
 

Sídlo
Praha 8, Voctářova 2449/5, PSČ 180 00
 

Bankovní spojení
UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

č.ú.: 2109723754/2700
IBAN: CZ51 2700 0000 0021 0972 3754 (CZK)

č.ú.: 2109723762/2700
IBAN: CZ29 2700 0000 0021 0972 3762 (EUR)

č.ú.: 2109723770/2700
IBAN: CZ07 2700 0000 0021 0972 3770 (USD)

SWIFT Code: BACXCZPP
 

Obsah webu
Informace obsažené na této webové stránce slouží pouze pro obecnou informovanost. Tyto informace jsou poskytovány prostřednictvím TC INTER-INFORMATICS a.s.. Snažíme se udržovat informace aktuální a správné, ale nedáváme záruky jakéhokoliv druhu, výslovné nebo předpokládané, o úplnost, přesnost, spolehlivost, vhodnost nebo dostupnost s ohledem na webové stránky nebo informací, produkty, služby, nebo související grafiky obsažené na internetových stránkách pro jakýkoli účel. Jakékoliv spoléhání umístit na takové informace, je proto přísně na vlastní nebezpečí.

Vyhrazujeme si právo provádět změny textů, popisů a fotografií kdykoliv bez předchozího upozornění. Informace zde uvedené jsou poskytovány „tak, jak jsou“ a podléhají změnám bez předchozího upozornění.

V žádném případě nebudeme odpovědni za jakoukoliv ztrátu nebo poškození, a to bez omezení, nepřímé, následné ztráty nebo škody, nebo jakékoli ztráty nebo poškození vyplývající ze ztráty dat nebo zisku plynoucího z anebo v souvislosti s používání této webové stránky.

Prostřednictvím této webové stránky můžete být odkázáni na jiné internetové stránky, které nejsou pod kontrolou TC INTER-INFORMATICS a.s. Nemáme žádnou kontrolu nad povahou, obsahem a dostupnosti těchto stránek. Zahrnutí jakýchkoliv odkazů nemusí nutně znamenat doporučení ani schválení názorů vyjádřené na těchto stránkách.

Je vynaloženo veškeré úsilí, aby webové stránky byly vždy funkční. Nicméně, TC INTER-INFORMATICS a.s. nenese žádnou zodpovědnost za to, že jsou webové stránky dočasně nedostupné z důvodu technických problémů, které jsou mimo naši kontrolu.
 

Copyright
Inter-Informatics je obchodní značka společnosti TC INTER-INFORMATICS a.s. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.

Copyright © TC INTER-INFORMATICS a.s. 2015. Všechna práva vyhrazena. Žádná část těchto webových stránek nesmí být reprodukována bez výslovného souhlasu TC INTER-INFORMATICS a.s.