Inženýrské služby

Váš partner pro strojírenství

Strojírenství

Naše specializované týmy jsou schopné pokrýt širokou oblast požadavků všeobecného strojírenství. Od návrhu konceptu řešení, 3D návrh, výpočtů, tvorbu 2D výrobní a doprovodné dokumentace, zajištění výroby.

Jsme certifikováni podle ISO9001, EN1090-1+A1 a EN1090-2+A1. Naši svářecí inženýři jsou držiteli certifikátů IWE/EWE.

Nabízíme vývoj ocelových konstrukcí velkých rozměrů jako je tato horká komora pro reaktor Jules Horowitz.

Naše kompetence zahrnuje návrhy ocelových konstrukcí, svařovaných skříní velkých rozměrů, částí turbín nebo vybavení průmyslových provozů. Dodáváme návrh ve 3D, pevnostní výpočty, analýzy, 2D výrobní dokumentaci, nebo reverse engineering.

Jaderné a tepelné elektrárny | Parní turbíny | Kompresory, generátory | Chladicí systémy | Filtrační stanice | Potrubní systémy, rozvody médií

Vybrané projekty:

 • Centrum výzkumu Řež s.r.o. – Návrh horkých komor pro reaktor Jules Horowitz
 • Doosan Škoda Power s.r.o. – Projekty nízkotlakých těles parních turbín
 • ČKD Nové Energo, a.s. – Návrh řady průmyslových kompresorů, generátorů střední a vysoké kapacity

Připravujeme návrhy karoserií, kabin, podvozku, interiéru, hydraulických a elektrických okruhů. Připravujeme návrh ve 3D, pevnostní výpočty, optimalizace konstrukce, 2D výrobní dokumentace.

Telehandlery | Exkavátory | Smykem řízené nakladače | Nákladní vozidla

Vybrané projekty:

 • Doosan Bobcat CZ – Vývoj nové generace telehandlerů
 • Avia Ashok Leyland Motors s.r.o. – Modifikace kabiny a interiéru dle požadavků zákazníka
V konstrukci užitkových vozidel se zaměřujeme na oblast návrhu interiéru kabiny.
Část svařovacího přípravku pro kabinu elektrické jednotky NIM Express.

Připravujeme návrhy přípravků pro sváření velkých ocelových a hliníkových částí železničních vagónů, opravárenské přípravky, přípravky a formy pro kompozitní materiály v letectví. Inter-Informatics nabízí návrh ve 3D, přípravu 2D výrobní dokumentace, zajištění výrobu či její podporu.

Přípravky pro sváření | Vrtací přípravky | Ořezávací přípravky | Laminovací přípravky | Vytvrzovací přípravky | Formy

Vybrané projekty:

 • BOMBARDIER – Přípravky na svařování ocelové hrubé stavby a střechy dvoupodlažní jednotky Regio 2N
 • ŠKODA VAGONKA a.s. – Přípravky na svařování hliníkové hrubé stavby a spodku jednopodlažní jednotky NIM Express
 • Aero Vodochody AEROSPACE a.s. – Přípravky a formy na části interiéru a křídla letadla

Pevnostní analýzy a optimalizace tuhosti a hmotnosti konstrukcí podle platných evropských norem a požadavků zákazníka, včetně certifikačních zpráv a podpory konstrukce.

Lineární a nelineární výpočty | Výpočty ztráty stability a vlastních frekvencí | Podpora konstrukce a optimalizace řešení | Podpora při certifikačním procesu schvalování | Seizmické zatížení

Vybrané projekty:

 • ZVVZ a.s.  – Návrh a zhodnocení řešení průmyslového větráku, analýza řešení problému praskajícího rámu a predikce životnosti
 • Centrum výzkumu Řež s.r.o. - Pevnostní výpočty a optimalizace struktur horkých komor reaktoru Jules Horowitz
 • West Bohemia Trade, s.r.o. – Návrh a zhodnocení převodovky pro lisovnu Unipetrol, včetně návrhů ozubení a predikce jeho životnosti
 • Aero Vodochody AEROSPACE a.s. – Pevnostní analýza a optimalizace sestavovacího přípravku pro pevnou část náběžné hrany křídla letounu Bombardier C-Series
Výstup pevnostního výpočtu lože montážního přípravku
 • Vybraní zákazníci