Inženýrské služby

Váš partner pro kolejová vozidla

Kolejová vozidla

Inter-Informatics nabízí dodávky na klíč, obsahující studii proveditelnosti, návrh konceptu, projekční a konstrukční řešení, výkresovou dokumentaci, MKP analýzy, SW podporu, konstrukci a výrobu přípravků, a podporu výroby.

Náš vysoce kvalifikovaný tým má zkušenosti se standardy a procesy v oblasti kolejových vozidel, včetně certifikací ISO9001 (systém jakosti) a EN15085-2, třída CL4 (návrh svařovaných konstrukcí).

Zaměřujeme se na návrh a úpravy tramvají, lokomotiv, posunovacích lokomotiv, elektrických motorových jednotek (EMU), vagonů a speciální jednotek.

 

Naše služby v životním cyklu vozidla:

 

Více informací o podpoře provozovatele >

 

Kolejová vozidla - kompetence:

Ukázka interiéru pro elektrickou jednotku.

Nabízíme vývoj nového interiéru vozidel nebo modifikace stávajícího. Dále řešíme zástavby komponentů a zařízení, poptávkovou dokumentaci, vyhodnocení nabídek dodavatelů komponent po technické stránce. Pokrýváme celý vývojový proces – od koncepčního návrhu, přes 3D,2D dokumentaci až po asistenci při výrobě prototypu vozidla.

Vybavení kabiny řidiče/strojvedoucího | Vybavení prostoru pro cestující | Klimatizace | Nástupní prostory | Zástavba WC buňky

Vybrané projekty:

 • ŠKODA TRANSPORTATION a.s. – Vývoj a konstrukce interiérů pro tramvaje ForCity Alfa, ForCity Classic a ForCity Plus
 • ŠKODA VAGONKA a.s. – Vývoj a konstrukce interiéru jednopodlažní jednotky Regio Panter
 • ŠKODA VAGONKA a.s. – Modifikace interiéru dvoupodlažní jednotky City Elephant pro různé zákazníky
 • ŠKODA VAGONKA a.s. – Vývoj a konstrukce nástupních prostorů dvoupodlažní jednotky NIM Express

Dodáváme návrh nebo modifikace hrubých staveb vozidel včetně kompletních MKP výpočtů. Inter-Informatics pokrývá celý vývojový proces – od koncepčního návrhu, přes 3D,2D dokumentaci až po asistenci při výrobě prototypu vozidla.

Svařované ocelové konstrukce | Svařované konstrukce z hliníkových slitin

Vybrané projekty:

 • ŠKODA TRANSPORTATION a.s. – Vývoj, konstrukce a MKP výpočty hrubých staveb tramvají ForCity Classic a ForCity Plus
 • ŠKODA VAGONKA a.s. – Konstrukce a výkresová dokumentace hrubých staveb dvoupodlažní jednotky NIM Express
 • Voith Engineering Services GmbH – Modifikace hrubých staveb a MKP výpočty pro elektrické jednotky Twindexx
 • PROSE AG – Vývoj, konstrukce a MKP výpočty modifikované kabiny lokomotivy Blue Tiger
 • CZ LOKO a.s. – Vývoj a konstrukce hrubé stavby kabiny posunovací lokomotivy 719
Tramvaj ForCity Classic je příkladem naší spolupráce na vývoji hrubé stavby.
Lokomotiva Emil Zátopek je příkladem několika vyvíjených externích komponentů.

Naši konstruktéři připravují specifikaci a návrh zástavby komponentů a zařízení nakupovaných položek. Dále jsme schopni připravit projekční rozpracování koncepčního návrhu ve 3D, poptávkovou dokumentaci a vyhodnocení nabídek dodavatelů. Tvorba zástavbové dokumentace a technických podmínek je samozřejmou součástí procesu.

Navíc dodáváme softwarové vybavení pro řídící panely kolejových vozidel.

Brzdové systémy | Pískování a mazání okolků | Přechody mezi články | Nárazníky | Vnější opláštění | Software pro řídící panely kolejových vozidel

Vybrané projekty:

 • ŠKODA TRANSPORTATION a.s. – Vývoj a konstrukce tramvají ForCity Plus
 • ŠKODA VAGONKA a.s. – Brzdové systémy, elektromechanické rozvody dvoupodlažní jednotky NIM Express
 • ŠKODA VAGONKA a.s. – Vývoj a konstrukce pneumaticky ovládaného schůdku strojvedoucího jednotky NIM Express

Spolupracujeme při vývoji podvozků tramvají. Ověření probíhá na základě MKP výpočtů. Dále dodáváme optimalizaci řešení, výrobní dokumentaci a kusovníky podle standardů zákazníka.

Prvotní vypružení | Rám podvozku | Druhotné vypružení | Vzduchové potrubí | Kabeláž

Vybrané projekty:

 • ŠKODA TRANSPORTATION a.s. – Vývoj a konstrukce podvozkových rámů tramvaj ForCity Alfa
 • ŠKODA TRANSPORTATION a.s. – Pneumatické rozvody na podvozku lokomotivy Emil Zátopek
Podvozek tramvaje ForCity Alfa – projekt, kterého jsme se účastnili.
Svařovací přípravek pro svařování ocelové hrubé stavby jednotky Region 2N pro společnost Bombardier.

Zákazníkům nabízíme kompletní vývoj s rozpracováním ve 3D, výkresovou dokumentací, výrobou a ustavení přípravků u zákazníka, asistencí při montáži nebo svařování prvního kusu.

Návrh, konstrukce a výroba přípravků | Přípravky pro svařování ocelových a hliníkových rámů | Přípravky pro obrábění | Přípravky pro měření hrubé stavby a komponentů podvozku

Vybrané projekty:

 • ŠKODA TRANSPORTATION a.s. – Přípravky na svařování hrubých staveb a rámů podvozků tramvaje ForCity Alfa
 • ŠKODA VAGONKA a.s. – Přípravky na svařování hliníkové hrubé stavby a spodku jednotky Regio Panter včetně dodávky
 • BOMBARDIER – Přípravky na svařování ocelové hrubé stavby a střechy dvoupodlažní jednotky Regio 2N včetně dodávky
 • ŠKODA VAGONKA a.s. – Přípravky na svařování kabiny dvoupodlažní jednotky NIM Express včetně dodávky

Oddělení „výpočtářů“ v Inter-Informatics provádí pevnostní analýzy a optimalizace kolejových vozidel včetně vnitřního a vnějšího vybavení podle platných evropských norem a požadavků zákazníka, včetně certifikačních zpráv a podpory zatěžovacích zkoušek.

MKP analýza a optimalizace hrubých staveb, vnitřního a vnějšího vybavení | Výpočty z hlediska statické a únavové pevnosti základního materiálu i svarových spojů | Lineární a nelineární výpočty | Výpočty ztráty stability a vlastních frekvencí | Výpočty kolizní odolnosti | Výpočty průjezdních profilů | Výpočty vypružení

Vybrané projekty:

 • ŠKODA TRANSPORTATION a.s.– Pevnostní analýza a optimalizace tramvají ForCity Alfa, ForCity Classic a ForCity Plus
 • ŠKODA VAGONKA a.s. – Pevnostní analýza vnitřního vybavení
 • ŠKODA ELECTRIC A.S. – Pevnostní analýza a optimalizace kostry centrálního zdroje energie pro jednotku NIM Express
 • Voith Engineering Services GmbH – Pevnostní analýza vnitřního vybavení pro meziměstskou jednotku Twindexx
Pevnostní analýza rámu úložného prostoru.
 • Vybraní zákazníci