Váš engineering partner v Evropě

Certifikáty a dokumenty

Spokojenost zákazníků je pro nás hlavní prioritou, a proto je zaměření na kvalitu našich dodávek nedílnou součástí každodenní práce všech našich zaměstnanců. Potvrzením této skutečnosti jsou certifikace našeho systému řízení podle hlavních mezinárodních standardů.

Politika kvality

Certifikáty a dokumenty

Spokojenost zákazníků je pro nás hlavní prioritou, a proto je zaměření na kvalitu našich dodávek nedílnou součástí každodenní práce všech našich zaměstnanců. Potvrzením této skutečnosti jsou certifikace našeho systému řízení podle hlavních mezinárodních standardů.

Politika bezpečnosti

Certifikáty a ocenění

Certifikáty systému managementu kvality

pro TC INTER-INFORMATICS a.s. (certifikát v anglickém jazyce)
Oblast certifikace: Návrh a vývoj konstrukce výrobků; Vývoj, implementace a podpora informačních systémů / Certifikuje Bureau Veritas

pro TC INTER-INFORMATICS a.s. (certifikát v anglickém jazyce)
Oblast certifikace: Návrh a vývoj konstrukce výrobků; Vývoj, implementace a podpora informačních systémů / Certifikuje Bureau Veritas

pro TC INTER-INFORMATICS a.s. (certifikát v anglickém jazyce)
Podle Nařízení Komise (EU) č. 748/2012 (Část 21, oddíl A, hlava J) / Projekční organizaci schvaluje EASA

pro TC INTER-INFORMATICS a.s.
Oblast certifikace: Certifikát způsobilosti k navrhování / Certifikuje TESYDO

pro TC INTER-INFORMATICS a.s. (certifikát v anglickém jazyce)
Oblast certifikace: Svařování železničních kolejových vozidel a jejich částí – návrh, nákup a distribuce / Certifikuje GSI SLV

pro TC INTER-INFORMATICS a.s.

Zákaznické certifikáty

pro Inter-Informatics, spol. s r.o.
Certifikát schválení dodavatele projekčních a inženýrských služeb / Certifikuje AIRBUS

pro Inter-Informatics, spol. s r.o.
Certifikát oprávnění podle AP1020 / Certifikuje AIRBUS

pro TC INTER-INFORNMATICS a.s.
Certifikát schválení dodavatele projekčních a inženýrských služeb / Certifikuje Safran Cabin CZ

Ocenění

Společnosti Inter-Informatics Group během svého působení obdržely jak od různých agentur, tak od svých partnerů a zákazníků ocenění, kterých si vážíme, a která současně potvrzují, že naše činnost je s uznáním přijímána.

pro TC INTER-INFORMATICS a.s.
Investice s největším inovačním potenciálem / Uděluje CzechInvest

pro TC INTER-INFORMATICS a.s.
Investice s největším inovačním potenciálem / Uděluje CzechInvest

pro TC INTER-INFORMATICS a.s.
Certifikát hodnocení stupně AA / Uděluje ČEKIA

pro Inter-Informatics, spol. s r.o.
Ocenění pro „Top 10“ dodavatele / Uděluje Doosan Škoda Power